Riving og montering kjøkken

Kjøkken kan være en omfattende jobb å montere, og det kan være greit å benytte seg av hjelp til å montere kjøkken.

Riving og montering kjøkken

Riving og montering kjøkken

Hvis man skal pusse opp kjøkkenet og bytte ut kjøkkeninnredningen, så kan det være en fordel å benytte seg av hjelp til å montere kjøkken. Dette kan være en omfattende jobb, og hvis man ikke har erfaring med det, så kan den ta ganske lang tid. Snekkere har ofte lang erfaring med montering av kjøkken og kan utføre jobben raskt og effektivt. I tillegg kjenner de til hva som skal til for at overskapene blir godt nok festet. Hvis man fikser opp vegger fra grunnen av, så er det viktig å ta hensyn til kjøkkeninnredningen når man bygger reisverket slik at skapene får godt nok feste.

Gjøre jobben selv eller benytte hjelp til kjøkken

Man kan velge å gjøre jobben med å montere kjøkken selv, men ved å benytte profesjonelle snekkere kan man sikre at man følger standarder og at skaper monteres godt nok. Hvis man monterer kjøkkenskap feil, så kan det skje at disse faller ned og ikke gjør den jobben du ønsker at de skal gjøre.

Rivning kan man ta selv hvis vann er koblet fra

Rivning, derimot, er noe mange ønsker å ta selv. Mange synes det er spennende å rive ned eksisterende kjøkkeninnredning, men det er viktig at man tar det ned kontrollert slik at man ikke ødelegger flater bak kjøkkenet og monteringsfester i reisverket. Det er også viktig at man får koblet fra vann og strøm før man begynner med rivningen. Når dette er gjort, så kan det være en morsom jobb å rive ned det gamle for å gjøre plass til det nye. Hvis man ikke er spesielt engasjert i dette arbeidet, så kan man likevel velge å benytte seg av profesjonelle også for rivningen. På den måten så kan man heller håndtere planlegging og koordinering.

Planlegger du å rive kjøkken

Start med en god plan. Tegn et oversiktskart over kjøkkenet ditt og identifiser hvor viktige elementer som vann, gass, og elektrisitet er koblet til. Dette vil gi deg en oversikt til hvilke deler av kjøkkenet som krever spesiell oppmerksomhet under demonteringen.

Sikkerheten må alltid komme først. Før du begynner med noe som helst, må du:

 • Koble fra vannet: Få en rørlegger til å stenge hovedvannventilen for å forhindre lekkasje og vannskade.
 • Koble fra strømmen: Hovedstrømbryteren bør slås av, og du bør dobbeltsjekke at strømmen er frakoblet ved å bruke et spenningsmåler.
 • Fjern gassapparater forsiktig: Hvis du har gassdrevne apparater, er det kritisk at gassen er stengt av og at alle rørledninger er forsvarlig forseglet.

Demontering av kjøkken

Når det gjelder selve demonteringen, kan det være lurt å legge ut en annonse på en nettside som Finn.no. Du kan ofte finne personer som er villige til å demontere og hente ditt gamle kjøkken gratis eller for en rimelig sum. Dette kan være en vinn-vinn situasjon; noen andre får nytte av ditt gamle kjøkken, og du sparer både tid og penger.

Riktig verktøy er viktig

Sørg for at du har riktig verktøy for jobben:

 • Vernebriller
 • Arbeidshansker
 • Støvmaske
 • Hammer
 • Skrutrekker
 • Brekkjern
 • Multikutter for presis kutting rundt rør og ledninger

Flyttehjelp og avfallshåndtering

Planlegg for hvordan du skal håndtere avfall. Du kan trenge å leie en container eller arrangere for bortkjøring av det oppsamlende materialet.

Trenger du flyttehjelp i forbindelse med oppussing samarbeider vi flyttebyrå i Oslo som hjelper deg med privatflytting, flyttevask og mellomlagring. De kan også sortere avfall og kjøre dette bort til miljøstasjon.

Riving og montering kjøkken

Hva koster kjøkkenmontering

Når man skal installere et nytt kjøkken, er det mange faktorer som spiller inn i totalprisen for monteringen. Å forstå hva som påvirker kostnadene og hva man kan forvente å betale for en profesjonell kjøkkenmontør er viktig for å budsjettlegge korrekt for kjøkkenprosjektet.

I gjennomsnitt må en regne med å betale fra 20.000 kroner og oppover for å montere et kjøkken profesjonelt.

Prisen for kjøkkenmontering kan variere med mange tusen og avhenger av:

 • Kjøkkenets størrelse
 • Kompleksitet
 • Behov for forarbeid
 • Ekstra tjenester (Hvis installasjonen av kjøkkenet krever tilleggsarbeid som elektrisk arbeid, rørleggerarbeid eller flislegging, vil dette være ekstra kostnader som må beregnes.)